Catecismo en Catalán

El link para descargar gratis está al final, debajo de los detalles del libro.


Catecismo en Catalán

ÍNDEX GENERAL

 

Llibres de la Bíblia (ordre alfabètic)

 

«Motu proprio» per a l’aprovació i la publicació del Compendi del Catecisme de l’Església Catòlica

 

Introducció

PRIMERA PART
La professió de la fe

Secció primera: «Jo crec» — «nosaltres creiem»
Capítol primer: L’HOME És «CAPAÇ» DE DÉU
Capítol segon: DÉU VE A L’ENCONTRE DE L’HOME

 

La revelació de Déu

 

La transmissió de la Revelació divina

 

La Sagrada Escriptura
Capítol tercer: LA RESPOSTA DE L’HOME A DÉU

 

Jo crec

 

Nosaltres creiem
Secció segona: La professió de la fe cristiana

 

El Credo
Capítol primer: CREC EN DÉU PARE

 

Els Símbols de la fe

 

«Crec en un DÉU, Pare totpoderós, Creador del cel i de la terra»

 

El cel i la terra

 

L’home

 

La caiguda
Capítol segon: CREC EN JESUCRIST, FILL UNIGÉNIT DE DÉU

 

«I en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre»

 

«Jesucrist fou concebut per obra de l’Esperit Sant, nasqué de Maria Verge»

 

«Jesucrist patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat»

 

«Jesucrist davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d’entre els morts»

 

«Jesucrist se’n pujà al cel, seu a la dreta de DÉU, Pare totpoderós»

 

«I d’allí ha de venir a judicar els vius i els morts»
Capítol tercer: CREC EN L’ESPERIT SANT

 

«Crec en l’Esperit Sant»

 

«Crec en la Santa Església Catòlica»

 

L’Església en el designi  de DÉU

 

L’Església: poble de DÉU, cos de Crist, temple de l’Esperit

COMPENDI.pdb

Catecismo en Catalán
Vota si te ha resultado útil


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *